szpital
paszporty
chip
EKG
RTG
USG
analiza krwi
analiza moczu
badanie kału
transfuzje krwi
gastroskopia bronchoskopia
laser
testy dermatologiczne
szybkie testy diagnostyczne chorób zakaźnych
diagnostyka chorób odkleszczowych
zwierzęta egzotyczne
wizyty domowe

Szpital weterynaryjny, Marek Kostrzewski, Katowice

 

 

 

 

WARSZTATY OKULISTYCZNE 11 MARCA 2016 ORGANIZOWANE W RAMACH XVII WARSZTATÓW DIAGNOSTYCZNYCH STOWARZYSZENIA ŚLĄSKA   POLIKLINIKA WETERYNARYJNA.

WARSZTATY PRAKTYCZNE

11 marca 2016 

 

Ilość uczestników – 12 osób  Czas trwania szkolenia - 7 godzin.

 

Tematy szkolenia: 

 

Jaskra - współczesne metody diagnostyczne oraz terapeutyczne. 

 

Prowadzący: prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz

Katedra i Klinika Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 

Ultrasonografia gałki ocznej w weterynaryjnej praktyce klinicznej.

 

Prowadzący: lek. wet. Adam Gierulski

Centrum Diagnostyki Weterynaryjnej

ul. Broniewskiego 65 93-253 Łódź

 

www.diagnostykaweterynaryjna.com 

 

Jaskra - współczesne metody diagnostyczne oraz terapeutyczne. 

 

Zakres szkolenia teoretycznego: 

 

1.Współczesne metody diagnostyczne jaskry:

   - fizjologia wytwarzania cieczy wodnistej,

   - anatomia kąta tęczówkowo-rogówkowego,

   - typy jaskry, klasyfikacja pacjentów,

   - oftalmoskopia,

   - tonometria - pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, rodzaje tonometrów,

   - gonioskopia - badanie kąta przesączania.        

2. Postępowanie w nagłych przypadkach ostrego ataku jaskry.

3. Zwichnięcie soczewki u pacjentów z jaskrą;

   - pierwotne zwichnięcie soczewki,

   - wtórne zwichnięcie soczewki,

   - metody diagnostyczne,

   - postępowanie chirurgiczne w przypadku zwichnięcia soczewki.

4. Wylew krwi do komory przedniej u pacjentów z jaskrą:

   - patogeneza krwistka komory przedniej,

   - postępowanie farmakologiczne,

   - postępowanie chirurgiczne – metody  usunięcie krwistka 

6. Terapia farmakologiczna.

7. Zabiegi cyklodestrukcyjne stosowane w operacyjnej terapii jaskry:

    - cyklokrioterpia -  kriodestrukcja pasa twardówki na granicy z ciałem rzęskowym,

    - cyklodiatermia - anemizacja  naczyń krwionośnych ciała rzęskowego pod płatkiem     

     twardówki za pomocą cienkiej elektrody,

    - ablacja iniekcyjna z zastosowaniem środka farmakologicznego aplikowanego do 

     komory ciała szklistego.

 

Zakres szkolenia praktycznego:

 

1.Cykloablacja termiczna :

  - cyklokrioterpia -  kriodestrukcja pasa twardówki na granicy z ciałem rzęskowym z

    wykorzystaniem aparatu do krioterapii,

  - cyklodiatermia -  przeztwardówkowa anemizacja  naczyń krwionośnych ciała   

    rzęskowego za pomocą cienkiej elektrody z wykorzystaniem diatermii.

2. Ablacja farmakologiczna - procedura iniekcji środka farmakologicznego do

    komory ciała szklistego.

3. Zwichnięcie soczewki u pacjentów z jaskrą.

   - postępowanie chirurgiczne w przypadku zwichnięcia soczewki.

 

Zajęcia praktyczne na spreparowanych świńskich gałkach ocznych prowadzone na dwóch stanowiskach wyposażonych w okulistyczne mikroskopy operacyjne, diatermię, aparat do krioterapii (2 grupy 3-osobowe).

 

W trakcie w/w zajęć każdy z uczestników kursu indywidualnie pod kontrolą prowadzącego szkolenie wykona procedurę operacyjną na stanowisku z mikroskopem.

 

Ultrasonografia gałki ocznej w weterynaryjnej praktyce klinicznej.

Wykład teoretyczny i prezentacja multimedialna:

 

1. Ultrasonografia gałki ocznej w weterynaryjnej praktyce klinicznej. 

2. Biometria gałki ocznej ze szczególnym uwzględnieniem jaskry.

 

Zakres szkolenia praktycznego:

 

USG gałki ocznej:

1.Indywidualne praktyczne ćwiczenia z zakresu ultrasonografii gałki ocznej  na świńskich gałkach ocznych na 2 stanowiskach z wykorzystaniem aparatów USG.

2. Ocena wartości kąta przesączania (rogówkowo-tęczówkowego). 

3.Unaczynienie i przepływy w obrębie gałki ocznej i oczodołu. 

4.Ultrasonograficzne badania nerwu wzrokowego.

 

Ilość miejsc ograniczona: 12 osób.
Miejsce szkolenia: Gabinet Weterynaryjny 40-144 Katowice ul. Józefowska 40B. www.klinwetsilesiacenter.pl

 

Z uwagi na wysokospecjalistyczny charakter zajęć w celu uczestnictwa niezbędne wcześniejsze zgłoszenie:

 

dr n. wet. Marek Kostrzewski, kom. 501 955 017, wetkos@gmail.com

Warsztaty Okulistyczne dnia 11.03.2016 godz.  09.00-16.00
Miejsce szkolenia : Gabinet Weterynaryjny 40-144 Katowice ul. Józefowska 40B
 

 

Wyposażenie techniczne dzięki zaangażowaniu w projekt wiodących na rynku firm medycznych:

 

Aparaty ultrasonograficzne -   www.sensomedical.pl

 

Kruuse Polska Sp. z o.o - www.kruuse.com/pl

 

Abj-Vision sp. z o.o. - www.abj-vision.pl

 Seliga Microscopes Sp. z o.o.  www.seliga.pl

 

 

 

 

Szkolenie z zakresu okulistyki weterynaryjnej  dnia 26.04.2015 – "Szkolenia Poliklinika Praktykom"

 

Miejsce szkolenia: Hotel Vacanza 41-100 Siemianowice Śląskie  ul. Olimpijska 4

Organizator:

dr n. wet. Marek Kostrzewski

kom 501 955 017

wetkat@gmail.com

Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna

www.poliwet.eu

 

Program szkolenia:

Prezentacja aparatów oraz charakterystyka głowic do badania ultrasonograficznego gałki ocznej.

Robert Grabski

Vetmedical s.c.

ul. Gwiaździsta 39B
60-149 Poznań
www.vet-medical.pl

Ultrasonografia gałki ocznej w weterynaryjnej praktyce klinicznej.

lek.wet. Adam Gierulski

Centrum Diagnostyki Weterynaryjnej

ul. Broniewskiego 65

93-253 Łódź

www.diagnostykaweterynaryjna.com

Rola komórek macierzystych rąbka rogówki w procesie  regeneracji nabłonka rogówki.

Prezentacja pobrania rąbka rogówki pod mikroskopem operacyjnym z torem wizyjnym na fantomach.

dr n. wet. Marek Kostrzewski

Gabinet Weterynaryjny

ul. Józefowska 40/B

40144 Katowice

www.klinwetsilesiacenter.pl

Prezentacja i charakterystyka mikronarzędzi okulistycznych używanych do pobrania rąbka rogówki zawierającego komórki macierzyste rogówki.

Marcin Musialik

ABJ-VISION

ul. Główna 90B

Gałkow Duży  www.abj-vision.pl

 


Zapraszamy na trzecią edycję Warsztatów Okulistycznych z zakresu MIKROCHIRURGII OKA 2015

W ramach XVI Śląskich Warsztatów Diagnostycznych

13-15 MARCA 2015 Wisła Hotel Stok

www.poliwet.eu

TERMIN 13 MARCA 2015

Prowadzący:

Dr hab. Zdzisław Kiełbowicz

Katedra i Klinika Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego We Wrocławiu

 

Zakres szkolenia:

- Leczenie zachowawcze i chirurgiczne chorób narządu wzroku kotów- część teoretyczna oraz praktyczna.

- Znieczulenie gałki ocznej, instrumenty mikrochirurgiczne

- Choroby powiek oraz dróg łzowych

- Choroby rogówki

- Leczenie operacyjne chorób gałki ocznej /min. chirurgiczne postępowanie przy zwichnięciu soczewki, wysunięcie i wypadnięcie gałki ocznej, enukleacja gałki ocznej/

- Leczenie zachowawcze oraz chirurgiczne krwistka komory przedniej /irygacja i aspiracja manualna oraz emulacja płynna przy użyciu bimanulanych końcówek I/A fakoemulsyfikatora/.

Do dyspozycji uczestników dwie sale operacyjne wyposażone w mikroskopy operacyjne oraz fakoemulsyfikatora.

Ilość miejsc ograniczona: 12 osób 
Miejsce szkolenia: Gabinet Weterynaryjny 40-144 Katowice ul. Józefowska 40B

Godz.9.00-16.00


Z uwagi na wysokospecjalistyczny charakter zajęć w celu uczestnictwa niezbędne wcześniejsze zgłoszenie i potwierdzenie dostępności 
- dr n. wet. Marek Kostrzewski, Tel. 501 955 017

e-mail : wetkos@gmail.com

 

Wyposażenie chirurgiczne oraz techniczne dzięki zaangażowaniu w projekt wiodących na rynku firm medycznych : Seliga Microscopes Sp.zo.o. – www.seliga.pl , ABJ-VISION sp.z o.o.- www.abj-vision.pl, Krusse Polska Sp.z o.o – www.kruuse.com/pl, Topcon Polska Sp. Z o.o. www.topcon-medical.pl


Zapraszamy także na kurs praktyczny "USG GAŁKI OCZNEJ" w dniu 26.04.2015. Szczegółowe informacja dostepne  wkrótce na stronie www.profesjonalna-weterynaria.pl w zakładce Poliklinika Praktykom 2015 oraz na stronie organizatora www.klinwetsilesiacenter.pl

 

 

Zapraszamy na drugą edycję Warsztatów Okulistycznych z zakresu MIKROCHIRURGII OKA 2014

W ramach XV Śląskich Warsztatów Diagnostycznych

TERMIN 14 MARCA 2013

Zakres szkolenia:

Chirurgia zaćmy: Badania kwalifikacyjne, postępowanie okołozabiegowe, aspekty praktyczne chirurgii zaćmy, postępowanie w najczęściej spotykanych powikłaniach, technika implantacji sztucznych soczewek, ćwiczenia praktyczne.

Do dyspozycji uczestników dwie sale operacyjne wyposażone w mikroskopy zabiegowe oraz fakoemulsyfikatory.

Ilość miejsc ograniczona: 10 osób
Miejsce szkolenia: Gabinet Weterynaryjny 40-144 Katowice ul. Józefowska 40B

godz 11 .00


Z uwagi na wysokospecjalistyczny charakter zajęć w celu uczestnictwa niezbędne wcześniejsze zgłoszenie i potwierdzenie dostępności
- dr n. wet. Marek Kostrzewski, tel 501 955 017.


 

WARSZTATY OKULISTYCZNE z zakresu MIKROCHIRURGII OKA 15-16 marca 2013zaćma weterynarz marek kostrzewski katowice

LECZENIE OPERACYJNE ZAĆMY TECHNIKĄ FAKOEMULSYFIKACJI

Zakres szkolenia teoretycznego:

1. Kwalifikacja pacjentów do operacji.

2. Przygotowanie pacjenta do operacji

3. Wyposażenie chirurgiczne

4. Podstawy fakoemulsyfikacji i chirurgii wewnątrz-gałkowej

5. Implantacja soczewek

6. Postępowanie w najczęściej spotykanych powikłaniach

7. Postępowanie pooperacyjne

 

Zakres szkolenia praktycznego:

Zajęcia praktyczne na spreparowanych świńskich gałkach ocznych prowadzone na dwóch stanowiskach wyposażonych w okulistyczne mikroskopy operacyjne oraz aparaty do fakoemulsyfikacji .

SYMULATOR EYESI Surgical weterynarz okulista

Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem najnowocześniejszego komputerowego symulatora i fantomów do szkolenia z zakresu operacji zaćmy .

Symulator komputerowy EYESI Surgical pozwala na poznanie rzeczywistych warunków panujących podczas zabiegu. Symulacja komputerowa niezwykle realnie wprowadza ćwiczących lekarzy w środowisko przedniego odcinka oka . Dodatkowo profesjonalny program treningowy symulatora wspomagany obiektywną oceną umiejętności chirurga na każdym etapie zabiegu, weryfikuje manualny stopień sprawności operującego.

W trakcie w/w zajęć każdy z uczestników kursu indywidualnie pod kontrolą trenera wykona procedurę operacyjną na stanowisku z mikroskopem oraz na symulatorze komputerowym.

magdalena sobczyk marek kostrzewski weterynarz katowiceokulista marek kostrzewski kawtoiceweterynarz okulista marek kostrzewski katwoice józefowska